COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Umonakalo Odalwe Umoya Onamandla Nemvula Ezingxenyeni Zetheku
...

Date: 2023-06-28 14:59:52

Umonakalo Odalwe Umoya Onamandla Nemvula Ezingxenyeni Zetheku

27 June 2023

UMasipala ususungule ithimba leminyango eyahlukene, iJoint Operations Team, elizobhekana nezigameko zomoya onamandla nemvula ehlasele ezingxenyeni ezithile zendawo yePINK (Phoenix, iNanda, Ntuzuma naKwaMashu) naseFolweni

Amathimba ezimo eziphuthumayo asethunyelwe kuzona zombili lezi zindawo ukuze ayohlola ubukhulu bomonakalo aphinde asize imindeni edinga usizo.

Ithimba elisunguliwe yilona elizokwenza izinhlelo zosizo olufana nokutholakala kwemishini ezosusa imfucuza. Kuzothunyelwa nethimba labahlengi ezindaweni ezithintekile.

Azikho izigameko zabantu abalimele noma abashonile ezisabikiwe okwamanje.

Amathimba ezimo eziphuthumayo nezinhlekelele azohlala kulezi zindawo kuze kube zonke izakhamizi ezithintekile  zisendaweni ephephile.

Ukubika izimo eziphuthumayo, shayela inombolo yezimo eziphuthumayo yeDolobha ku-031 361 0000.