COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Umlayezo Osabalele Wokuvalwa Kwamanzi Awuqondene NeTheku
...

Date: 2023-06-07 08:09:59

Umlayezo Osabalele Wokuvalwa Kwamanzi Awuqondene NeTheku

ETHEKWINI NEWSFLASH
FOR IMMEDIATE RELEASE
24 MAY 2023


UMasipala weTheku ufisa ukuqinisekisa umphakathi ukuthi umlayezo osabalele okwi-voice note mayelana nokuvalwa kwamanzi kusukela ngoLwesihlanu kuya kuLwesithathu awuphumi kuMasipala weTheku futhi awuqondene naleli Dolobha. 

Kuleli sonto uMasipala awunazo izinhlelo zomsebenzi wokulungiswa kwamanzi ezingaphazamisa ukuhlinzekwa kwamanzi izinsuku eziningi. 
 
Njalo uma kukhona umsebenzi wokulungisa ohleliwe, uMasipala usebenzisa izinkundla zawo ezahlukahlukene okubalwa kuzona nezinkundla zokuxhumana ukumemezela lezi zinhlelo, hhayi ama-voice note. 

ENDS
 
Issued by the eThekwini Municipality’s Communications Unit