COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Ukuvalwa Kwamanzi Ngenhloso Yokulungisa Ipayipi Elikhulu Elisenyakatho Elihambisa Amanzi Ukuze Kuthuthukiswe Izinga Lokuhlinzekwa Kwamanzi
...

Date: 2024-02-16 14:01:45

Ukuvalwa Kwamanzi Ngenhloso Yokulungisa Ipayipi Elikhulu Elisenyakatho Elihambisa Amanzi Ukuze Kuthuthukiswe Izinga Lokuhlinzekwa Kwamanzi

ETHEKWINI NEWSFLASH
FOR IMMEDIATE RELEASE
16 FEBRUARY 2024


Njengengxenye yemizamo eqhubekayo yokubuyisela ukuhlinzekwa kwamanzi esimweni esifanele ezindaweni osekunesikhathi eside zinenkinga yokunqamuka kwamanzi eNyakatho, ithimba lezobuchwepheshe likaMasipala ngoLwesibili, mhla ka-20 Febhuwari ngo-5 ntambama lizovala amanzi ukuze kufakwe ama-valve amasha epayipini elikhulu elihambisa amanzi enyakatho.

Ukuvalwa kwaleli payipi elihambisa amanzi esuka esikhungweni sokuhlanza amanzi iDurban Heights Treatment Works liphakele izindawo ezisenyakatho kuzodala ukuthi kuphazamiseke ukuhlinzekwa kwamanzi ngesikhathi kusalungiswa.


Lokhu kuyingxenye yomsebenzi oqhubekayo uMasipala owenzayo epayipini lamanzi elisenyakatho ukuqinisekisa ukuhamba kahle kwamanzi nokwandisa umfutho kuleli payipi. 

Isiphothuliwe ingxenye enkulu yalo msebenzi. Lokhu kuhlanganisa ukulungisa amapayipi avuzayo nokushintshwa kwama-air valve kwezinye izingxenye zepayipi. Kodwa-ke, ama-valve asele adinga ukulungiswa ukuze angene kahle lokho kuzodinga kuvalwe amanzi. 

Lo msebenzi kulindeleke ukuthi uphothulwe ngoLwesithathu, mhla ka-21 Febhuwari ngo-5 ntambama.

Amadamu azovulwa ngesikhathi esimatasa ekuseni nantambama ngoLwesithathu, mhla ka-21 Febhuwari, nokho, ukuhlinzekwa kwamanzi kuzoncika ekusetshenzisweni kwawo. Sicela izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ngokuwonga.

Ngaphezu kwalokho, kuzojutshwa amaloli athwala amanzi ezindaweni ezithintekile. 

Izindawo ezithintekile zihlanganisa lezi:

Phoenix 1 Lower-Level Reservoir: iMount Edgecombe Hospital, iMount Edgecombe Estate, iBroadlands, iSouthgate, iStonebridge, neClayfield.

Phoenix 1 Higher Level Reservoir: iBishop gate road, iPillargate place, iLandsgate Place, iRise gate place, neRest gate road.

Phoenix 2 Higher Level and Lower-Level Reservoirs: iSunford, i-Hannaford, iPhoenix Highway, iLongcroft, iLongbury, iPlaza, iSouthberry, i-Eastbury, iGroove End, iSastri Park, iCaneside, iCanehaven, iWoodview, neGrove end area.


• Phoenix 3 to 6 Reservoirs: Phoenix Industrial Park, Whetfern, Whetstone, Triplen Circle, Westham, Trenance Manor, Ghandi Settlement, Lenham, Fernham, Brookdale Whetstone, Bhambayi, Amoati, Woodview, Cornubia, Ottawa, Palmview, Trenance Park, Simunye Avenue, Corobrick Industrial Area, Eleka Road, Mount Moriah Drive, Zwela Street, Mela street, Zinza Place, Rainbow Street, Umkhutu Place.

• Aloes Lower-Level Reservoir: Avoca hills, Corovoca, Khabazela, Duffs Road, Quarry Heights.

• Aloes Higher Level Reservoir: Court Town Place, Pomegranate Road, Avocado grove, Tiger Lily Place, Quartz Place, Street 128844, Shale Place, Sandstone Road, Ridge Place, Whinstone Grove, Centre Place, Forest close, Street 128845, Street 120847, Street 120848, Street 120851, Street 12052.

• Sea Cow Lake Reservoir : Sea Cow Lake, Parlock, Springfield Industrial, Riverside, Kenville, Newlands East.

• Tafuleni Reservoir & Tower: Amaoti, Ngoqokazi area.

• Mountview Reservoir: Mountview Area, Brindhavan, Southridge, Glenhaven, Parkgate, Rietriver.

• Trenance 1 Reservoir:   Dawncrest, Oaklands, Surya Heights, Sanna Township, Rietriver, Mountview, Parkgate, Trenance Old Phase.


• Trenance 3 Reservoir & a Tower:   Amoati, Trenance Park New & old Phase, Redcliffe, Buffelsdraai, Groenburg Estate, Tea Estate, Valley View, Madrona Drive, Bottlebrush, Celtic, Cottonwood.

• Newlands 1 to 4 Reservoirs: Castlehill, B5, Westridge, Rive Dene, Newland West, Earslfield, Briardale, Hillgrove, Briardale, Newlands East, Fosa Hospital area, Newlands East, V.N. Naik, Riverhorse Valley, Ethekwini Hospital, Riverdene, Westrich.

• KwaMashu 1 to 3 Reservoirs: Kwamashu Section,K,J,L,M,N,F,G,H, B5, A,B,C,D, E,F,G, Siyanda, L, N, Ntuzuma F.

• Ntuzuma 2 Reservoir: Main command reservoir to supply Ntuzuma Reservoir 3,4,5 & 7

• Ntuzuma 3 to 7 Reservoirs: Inanda A,B & C , Ntuzuma A,B,C,D ,E F,G, H, Bester Areas, Soweto,Inanda Newtown A, Lindelani A Section, , Inanda Glebe, Amachobeni, Ohlanga Phase 1 & 2, Langalebale ,Dube Village, Tambo Plaza, Stop 8,Amoatna reservoir, Etufuleni reservoir, Richmond Farm.

• Amoatana Reservoir: uMzinyathi, Amatikwe, Stop 8, Nkakeni Reservoir, Senzokhule reservoir, Kwasilwane reservoir.

• Cornubia Reservoir: Cornubia residential and industrial area.

• Virginia Reservoir & Tower: Glen anil, Glen hill, Umhlanga rocks drive. Umgeni Park, Blackburn Road.


• Sunningdale Reservoir and Tower North: Sunningdale, La Lucia, & Mall, Glenashley, Glen anil, Somerset Park, Umhlanga, La Lucia Ridge.

• Durban North Reservoir Higher Level:  Redhill, Durban North Area, Beachway, Umgeni Park, Athlone, Japanese Garden, Riverside.

• Durban North Reservoir Lower-Level: Beachway, riverside.

• Umhlanga North and South Reservoirs:  Umhlanga CBD and La Lucia.

• Umhlanga 2 & 2A Reservoir: Umhlanga Area, Umhlanga Ridge, Ilala Ridge, Hawaan Forest, Umhlanga Manors, Westridge, Blackburn.

• Effingham Reservoir: Avoca, Effingham, Glenhills, Glen anil, North Coast Road, Redhill, Greenwood Park.
 
Siyakuqonda ukukhungatheka okudalwa ukuphazamiseka kokuhlinzekwa kwamanzi izikhawu eziningi futhi sifuna ukuqinisekisa izakhamizi ukuthi ukubuyiselwa kwamanzi kuseqhulwini kuthina. 

Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nokuhlinzekwa kwamanzi, umphakathi ungazitholela i-App kaMasipala weTheku ukuze ubike izinkinga noma uthumele uWhatsApp ku-073 148 3477. Noma ushayele inombolo yamahhala ethi: 080 311 1111 noma uthumele i-email ku-Eservices@durban.gov.za

Ends

Issued by eThekwini Municipality’s Communications Unit.