COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Ukuphazamiseka Kwamanzi Ezindaweni Ezihlinzekwa Yisikhungo Samanzi SaseToti
...

Date: 2023-06-07 08:03:26

Ukuphazamiseka Kwamanzi Ezindaweni Ezihlinzekwa Yisikhungo Samanzi SaseToti

ETHEKWINI NEWSFLASH
FOR IMMEDIATE RELEASE 
23 MAY 2023


Kwaziswa izakhamizi ngokuphazamiseka kwamanzi ezindaweni eziphakelwa yisikhungo sokuhlanza amanzi iToti Water Works engaphansi kweMgeni Water.

Lokhu kuphazamiseka kungenxa yomsebenzi wokulungisa ozobe wenziwa ngabeMgeni Water ngomhla ka-24 Meyi. Umsebenzi uhlanganisa ukukhishwa kwamanzi endaweni yokugcina amanzi uReservoir 1 ukuze kufakwe i-valve entsha njengoba ekhona ingasebenzi kahle.

Izindawo ezithintekayo zifaka:
1. Bhekulwandle
2. KwaMakhutha
3. Mkhazini
4. Adams
5. D1060 (KwaFakazi)
6. Ezimbokodweni
 
UMasipala uyaxolisa ngalokhu kuphazamiseka.

Ukuze umphakathi uthole olunye ulwazi mayelana nokuhlinzekwa kwamanzi, ungashayela inombolo yamahhala ethi 080 311 1111 noma usebenzise inombolo kaWhatsApp yezaManzi nokuThuthwa kweNdle ethi 073 1483 477. Ungathumela ne-email ku: Eservices@durban.gov.za