COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Ukuphazamiseka Kwamanzi Esiteshini Sokumpompa Amanzi I-Northdene 3 Water Pump Station
...

Date: 2023-06-20 13:49:49

Ukuphazamiseka Kwamanzi Esiteshini Sokumpompa Amanzi I-Northdene 3 Water Pump Station

ETHEKWINI NEWSFLASH
FOR IMMEDIATE RELEASE
18 JUNE 2023

 
UMasipala uyalubheka udaba lokuphazamiseka kwamanzi ezindaweni ezihlinzekwa yisiteshi sokumpompa amanzi iNorthdene 3 Water Pumpstation nezindawo zokugcina amanzi eziphakelwa yilesi siteshi.
 
Imbangela yalokhu kuphazamiseka wukungena kancane kwamanzi asuka esikhungweni seMgeni Water, iDurban Heights Water Works.
 
Seziqalile nokho izinhlelo zokwenyusa umthamo kulezi zindawo zokugcina amanzi.
 
Njengengxenye yezinhlelo eziqhubekayo zokuxazulula le nkinga, kuzothi ebusuku amathimba abasebenzi bakaMasipala avale amapayipi asuka ezindaweni zokugcina amanzi abuye awavule ngakusasa ekuseni ukuze kube namanzi anele okuhlinzeka imiphakathi ethintekile.
 
Kulindeleke ukuba umthamo wamanzi ube usuwenyukile ezinsukwini ezimbili kuya kwezine, kuye ngokuthi izinga lokusebenzisa amanzi lizobe liphezulu kangakanani ezindaweni ezithintekile.
 
Amaloli athutha amanzi yiwona azobe ehlinzeka imiphakathi ethintekile ngesikhathi kusaqhubeka lezi zinhlelo.
 
Izindawo ezithintekile yilezi:
• Shallcross Reservoir: Buffels Bosch, Burlington Heights, Savannah Park, naseShallcross.
• Klaarwater Reservoir: Crossmoor, Klaarwater, Savannah Park, Shallcross, naseSt Wendolins Ridge.
 
• Chatsworth 4 Reservoir: Arena Park, Buffels Bosch, Chatsworth Town Centre, Crossmoor, Ehlanzeni, Klaarwater, Kwamgaga, Montford, Moorton, Risecliff, Welbedagt East and West, Westcliff, neWoodhurst.
 
• Washington Heights: Mariannheights, Mariann Industrial Park, Nsiswakazi, Phumphele, Savannah Park, St Wendolins Ridge, naseMshinini.
 
• Intake Reservoir: Ezinyathini, Klaarwater, Luganda, Nagina, Nsiswakazi, Pineview, Regency Park, naseSithundu Hills.
 
UMasipala uyaxolisa ngokuphazamiseka kwamanzi kulezi zindawo.
 
Ukuze umphakathi uthole olunye ulwazi mayelana nokuhlinzekwa kwamanzi, ungashayela inombolo yamahhala ethi 080 311 1111 noma usebenzise inombolo kaWhatsApp yezamanzi nokuthuthwa kwendle ethi: 073 1483 477. Ungakwazi nokuthumela i-email ku: Eservices@durban.gov.za
 
ENDS
Issued by the eThekwini Municipality’s Communications Unit.