COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Ukuphazamiseka Kwamanzi Emlazi
...

Date: 2023-04-17 15:31:44

Ukuphazamiseka Kwamanzi Emlazi

ETHEKWINI NEWSFLASH
FOR IMMEDIATE RELEASE
01 April 2023


UMasipala uyazi ngokuphazamiseka kwamanzi eMlazi ezigcemeni zakwa-AA, BB, Z, X (eMalukazi) nasesigcemeni sakwa-Y. 
Imbangela yalokhu kuphazamiseka wukuthi njengamanje mncane umthamo wamanzi ophakelwa yisikhungo sokuhlanza amanzi, iDurban Heights Treatment Works, epayipini elikhulu iSouthern Aqueduct, okuyilona payipi eliphakela amanzi endaweni yaseMlazi. 

Ngaphezu kwalokho, kunemishini yokumpompa amanzi yaseMlazi engasebenzi ngendlela efanele. 

Ngenxa yalezi zinselelo, wehlile umthamo wamanzi kwamanye ama-reservoirs okugcina amanzi eMlazi, osekuholele ekutheni kube nezindawo ezinomfutho wamanzi ophansi nezingenawo nhlobo amanzi. Imishini yokumpompa amanzi iyalungiswa kanti uMasipala ulindele ukuthi lo msebenzi uphothulwe ngoLwesibili, ngomhla ka-4 Ephreli 2023. Okwamanje, uMasipala uzothumela amaloli amanzi ezindaweni ezithintekile.

UMasipala uyaxolisa ngalokhu kuphazamiseka. 

Ukuthola ulwazi mayelana nokuhlinzekwa kwamanzi, umphakathi ungashayela inombolo yamahhala ethi 080 311 1111 noma usebenzise inombolo kaWhatsApp  ethi 073 1483 477. Umphakathi ungathumela ne-email ku-Eservices@durban. gov.za