COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Kuzovalwa Isikhungo Sokuhlanza Amanzi Emkhizwana
...

Date: 2023-05-17 13:35:12

Kuzovalwa Isikhungo Sokuhlanza Amanzi Emkhizwana

ETHEKWINI NEWSFLASH
FOR IMMEDIATE RELEASE
15 MAY 2023

 
Kwaziswa izakhamizi ngokuvalwa kwesikhashana okuhleliwe kwesikhungo sokuhlanza amanzi, iMkhizwana Water Treatment Works.
Lesi sikhungo sizovalwa amahora ayisishiyagalombili ngoLwesibili, ngomhla ka-16 Meyi. Isizathu sokuvalwa kwesikhungo wukuthi kunethimba elizobe lisebenza endaweni yokudonsa amanzi angahlanziwe njengengxenye yomsebenzi wokulungiswa kwalesi sikhungo.
Ngesikhathi isikhungo sisavaliwe, ngeke abe khona amanzi asuka kulesi sikhungo aye ezindaweni zokugcina amanzi, u-reservoir A1, A2 no-A4.
UMasipala uzothumela amaloli amanzi ezindaweni ezithintekile. Ukubuyela esimweni esejwayelekile sokusebenza kwalesi sikhungo kuzoncika ekutheni singakanani isidingo samanzi.

Lezi zindawo ezilandelayo zizophazamiseka:  
• Nkangala
• Mqeku
• Mlahlanja
• Mgezanyoni
• Nobhuca

UMasipala uyaxolisa ngalokhu kuphazamiseka.

Ukuthola olunye ulwazi mayelana namanzi, umphakathi ungashayela inombolo yamahhala ethi 080 311 1111 noma usebenzise inombolo kaWhatsApp yoPhiko lwezaManzi nokuThuthwa kweNdle ethi 073 1483 477. Ungathumela ne-email ku: Eservices@durban.gov.za