COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Iyalungiswa Inkinga Yamanzi Ezindaweni Ezihlinzekwa yi-Northdene 3 Water Pumpstation
...

Date: 2023-07-11 13:53:22

Iyalungiswa Inkinga Yamanzi Ezindaweni Ezihlinzekwa yi-Northdene 3 Water Pumpstation

ETHEKWINI NEWSFLASH
FOR IMMEDIATE RELEASE
8 JULY 2023


Kuqinisekiswa izakhamizi eziphakelwa amanzi yiNorthdene 3 Water Pumpstation nezinye izindawo zokugcina amanzi ezingaphansi kwalesi sikhungo ukuthi uMasipala wenza konke okusemandleni ukubuyisa amanzi kulezi zindawo.

Yize ukulungiswa kwengqalasizinda kagesi kuphothuliwe ekuqaleni kwaleli sonto, ukugcwala kwezindawo okugcinwa kuzona amanzi kuthatha isikhathi eside kunaleso ebesilindelwe ngenxa yokuthi iningi lalezi zindawo zisale zingenawo nhlobo amanzi ngesikhathi kusalungiswa.

Kuyimanje, amanzi ayagcwaliswa kulezi zindawo futhi amathimba ethu asiqaphile isimo ukuze aqinisekise ukuthi sibuyela kwesejwayelekile.

UMasipala uzoqhubeka nokuthumela amaloli amanzi emiphakathini ethintekile.

Izindawo ezithintekile zifaka lezi ezilandelayo:

• Chatsworth 4 Reservoir: Arena Park, Buffels Bosch, Chatsworth Town Centre, Crossmoor, Ehlanzeni, Klaarwater, Kwamgaga, Montford, Moorton, Risecliff, Welbedacht East and West, Westcliff, naseWoodhurst.

• Shallcross Reservoir: Buffels Bosch, Burlington Heights, Savannah Park, naseShallcross.

• Klaarwater Reservoir: Crossmoor, Klaarwater, Savannah Park, Shallcross, naseSt Wendolins Ridge.

• Washington Heights Reservoir: Mariannheights, Mariann Industrial Park, Nsiswakazi, Phumphele, Savannah Park, St Wendolins Ridge, naseMshinini.

• Intake Reservoir: Ezihyathini, Klaarwater, Luganda, Nagina, Nsiswakazi, Pineview, Regency Park, naseSithundu Hills.

UMasipala uyaxolisa ngalokhu kuphazamiseka.

Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nokuhlinzekwa kwamanzi, umphakathi ungashayela inombolo yamahhala ethi ‪080 311 1111‬ noma usebenzise inombolo kaWhatsApp yezamanzi nokuthuthwa kwendle ethi ‪073 1483 477‬. Umphakathi ungathumela ne-email ku: Eservices@durban.gov.za

ENDS

Issued by eThekwini Municipality’s Communications Unit.