COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Isexwayiso Ngesimo Sezulu
...

Date: 2023-06-28 15:05:28

Isexwayiso Ngesimo Sezulu

ETHEKWINI NEWSFLASH
FOR IMMEDIATE RELEASE
27 JUNE 2023

 
Kunxuswa umphakathi ukuba uqaphele isexwayiso sesimo sezulu esikhishwe yiSouth African Weather Services (SAWS) ebikezele ukuthi kuzoba nemvula enamandla ezingxenyeni ezahlukene zeTheku. 

Kubikezelwa ukuthi imvula izoya ngokuqinisa ogwini olusezindaweni ezimaphakathi nezisenyakatho yeTheku naphakathi nentshonalanga kusukela ngo-10 ekuseni ngoLwesibili, ngomhla ka-27 Juni kuze kube wu-2 ekuseni ngoLwesithathu, ngomhla ka-28 Juni.

Le mvula ingase idale izikhukhula ezindaweni ezahlukene nasemabhulohweni aphansi. Ingaphazamisa nokushayela emigwaqweni.

Kunxuswa umphakathi ukuba uqaphele ngoba lesi simo sezulu esingesihle singaholela ekutheni imifula nemifudlana igeleze ngesivinini esiphezulu futhi kube namanzi ajulile kwezinye izindawo. Umphakathi uyaxwayiswa ukuba ugweme ukuwela imifula nemifudlana egcwele nokuthi labo abasemgwaqweni bahambe ngokucophelela.

UMasipala uzowazisa umphakathi uma kuba khona ushintsho kulesi simo sezulu.


ENDS
Issued by the eThekwini Municipality’s Communications Unit.