COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Asebuyile Amanzi Ezingxenyeni Ezithile Zasemlazi
...

Date: 2023-05-23 15:26:29

Asebuyile Amanzi Ezingxenyeni Ezithile Zasemlazi

ETHEKWINI NEWSFLASH
FOR IMMEDIATE RELEASE
18 MAY 2023

 
Aseqalile ukuphuma amanzi ezigcemeni zakwaZ nakwa-AA eMlazi ngemuva kokuba kuphothulwe ukulungiswa nokufakwa komshini wokumpompa amanzi eziteshini zokumpompa amanzi, uMlazi 4 noMlazi 5.
Amanzi aye aphazamiseka kulezi zindawo ngenxa yenkinga ebiseziteshini zokumpompa amanzi esilungisiwe.
Kulindeleke ukuthi lishone elanamuhla nezinye izigceme zakule ndawo zibe seziwathola amanzi.
Kwaziswa izakhamizi ukuthi ukubuyela esimweni esejwayelekile sokuphakelwa kwamanzi kuncike ekutheni singakanani isidingo samanzi esikhona.
UMasipala uyaxolisa ngalokhu kuphazamiseka.
Ukuze umphakathi uthole olunye ulwazi mayelana nokuhlinzekwa kwamanzi, ungashayela inombolo yamahhala ethi 080 311 1111 noma usebenzise inombolo kaWhatsApp yezaManzi nokuThuthwa kweNdle ethi 073 1483 477. Ungathumela ne-email ku: Eservices@durban.gov.za