MobileVan.jpg

 
 
Monday​ Tueday
​Time 8:00 to 12:00 - Mpola (Ward 15)
Taxi Rank / Community Hall


12:30 to 15:30 - Dassenhoek (Ward 14)
Samele Store

Time 08:00 to 15:30
KwaNyuswa Tribal Court (Ward 2)​

Services Offered Services Offered
 • Imibuzo ngezinsiza zoMkhandlu (General enquiries)
 • Izinhlawulo zemigwaqo (Traffic fines queries)
 • Imibuzo ngamanzi agelezayo (Amaxhaphozi) -Storm water queries
 • Ukubhekwa kwezikwletu (Accounts balance checking)
 • Ukubikwa kwezinkinga zamazi nogesi (Water/Electricity faults reporting)
 • Incazelo ngokubekisa amahholo (Information on hall booking)
 • Ezasegagasini newspaper and application forms
 • Imibuzo ngezinsiza zoMkhandlu (General enquiries)
 • Izinhlawulo zemigwaqo (Traffic fines queries)
 • Imibuzo ngamanzi agelezayo (Amaxhaphozi) -Storm water queries
 • Ukubhekwa kwezikwletu (Accounts balance checking)
 • Ukubikwa kwezinkinga zamazi nogesi (Water/Electricity faults reporting)
 • Incazelo ngokubekisa amahholo (Information on hall booking)
 • Ezasegagasini newspaper and application forms​
​ ​ ​ ​
Wednesday ​ Thursday
Time 08:00 to 15:30
Vumengazi Tribal Court (Ward 100)​
Time 08:00 - 15:30
Emtshebheni (Ward 66) - Haffeegee Shopping Centre
Services Offered Services Offered
 • Imibuzo ngezinsiza zoMkhandlu (General enquiries)
 • Izinhlawulo zemigwaqo (Traffic fines queries)
 • Imibuzo ngamanzi agelezayo (Amaxhaphozi) -Storm water queries
 • Ukubhekwa kwezikwletu (Accounts balance checking)
 • Ukubikwa kwezinkinga zamazi nogesi (Water/Electricity faults reporting)
 • Incazelo ngokubekisa amahholo (Information on hall booking)
 • Ezasegagasini newspaper and application forms
 • ​Imibuzo ngezinsiza zoMkhandlu (General enquiries)
 • Izinhlawulo zemigwaqo (Traffic fines queries)
 • Imibuzo ngamanzi agelezayo (Amaxhaphozi) -Storm water queries
 • Ukubhekwa kwezikwletu (Accounts balance checking)
 • Ukubikwa kwezinkinga zamazi nogesi (Water/Electricity faults reporting)
 • Incazelo ngokubekisa amahholo (Information on hall booking)
 • Ezasegagasini newspaper and application forms
Friday

​Time 08:00 - 15:30
Qadi Pension Payout Point (Ward 3)

Services Offered
 • Imibuzo ngezinsiza zoMkhandlu (General enquiries)
 • Izinhlawulo zemigwaqo (Traffic fines queries)
 • Imibuzo ngamanzi agelezayo (Amaxhaphozi) -Storm water queries
 • Ukubhekwa kwezikwletu (Accounts balance checking)
 • Ukubikwa kwezinkinga zamazi nogesi (Water/Electricity faults reporting)
 • Incazelo ngokubekisa amahholo (Information on hall booking)
 • Ezasegagasini newspaper and application forms
For more information, please call: 0800 33 10 11 or email: Sizakala@durban.gov.za​​ ​ ​ ​